Waarom helpen?

Waarom vragen we uw hulp?

Sinds 2009 hebben we het effect van malariapreventie in verschillende Afrikaanse landen getest – in scholen, weeshuizen en kinderdagverblijven. De resultaten waren zo goed dat in 2013 het 'Africa Malaria Prevention Project' is gestart. Door samenwerking met scholen, ziekenhuizen et cetera ondersteunen we honderdduizenden kinderen en bestuderen we de resultaten.

In 2021 bereikten we bijna een half miljoen kinderen – een mooie mijlpaal. Dat lijkt veel, maar het is nog maar een begin. Elke dag komen ongeveer 200 miljoen Afrikaanse kinderen in contact met malaria in een tijd dat ze ook te maken hebben met de impact van covid en voedselonzekerheid op hun gezondheid!

En dan hebben we het nog niet over de gevolgen van corona ... tijd voor actie dus!

 

Zo helpen we mensen

ARHF werkt altijd samen met lokale hulporganisaties, artsen, verpleegkundigen en onderwijzend personeel. We trainen lokale gezondheidswerkers en vrijwilligers en voorzien hen van homeopatische PC middelen. Bij het behandelen en beschermen van kinderen tegen infectieziekten en trauma, gebruiken ze Source Resonances (ook bekend als PC Resonances) – een nieuwe ontwikkeling binnen de homeopathie.

De feedback die we uit Afrika krijgen over de waargenomen effecten met het PC middel voor malaria is zeer opmerkelijk.

Case study's en jarenlange klinische ervaring met duizenden patiënten tonen aan dat:

  1. de symptomen van malaria afnemen en verdwijnen
  2. er geen bijwerkingen of therapieresistentie is waargenomen
  3. het aantal ziekenhuisopnames voor malaria daalt
  4. schoolverzuim drastisch afneemt
  5. leerprestaties omhoog gaan waardoor veel meer kinderen naar de middelbare school kunnen
  6. en dat alles terwijl het verstrekken van PC Malaria slechts 10 cent per kind per jaar kost