Support the Africa MALARIA Prevention Project (AMPP)

Help all those chldren and enrich your own life!

How? Please read the below and watch the video.

 

 

Why the ‘Africa Malaria Prevention Project’ (AMPP)?

Malaria is caused by a parasite and is the most important disease in sub-Saharan Africa. The disease mainly causes casualties among young children.

  • 230 million cases of malaria occur annually (WHO 2019)
  • 409,000 people died of malaria (WHO 2019)

 

 

Every minute an African child dies of malaria

Largely due to malaria, 1 in 6 African children will not live beyond 5 years. Children regularly miss classes due to malaria, which negatively influences their school performance and future prospects.

Unfortunately…

Existing drugs against malaria are expensive. Because the malaria parasite becomes resistant to them, they often do not work well enough either. The drugs can also cause side effects, sometimes so bad that they must be discontinued. 

BUT…. we (AMPP) can do something about it, NOW!

We are working intensively on a new way of supporting the treatment and prevention of malaria. This is without side effects and at very low cost – only 10 cents per child per year!

Why do we ask for your help?

Since 2009 we have tested the effect of malaria prevention in several African countries – in schools, orphanages and day care centres. The results were so good that in 2013 the 'Africa Malaria Prevention Project' started. Through cooperation with schools, hospitals et cetera we support hundreds of thousands of children and study the results. 

In 2022 we reached almost 700,000 children and adults – a beautiful milestone. That seems like a lot, but it is only a start. Around 200 million African children come into contact with malaria every day!

Our goals for 2023 and 2024

  1. to reach a next milestone by helping 1,000,000 children and adults!
  2. and to further expand data collection on malaria prevention!

And that means that:

  • a strong decrease in hospital admissions for malaria is possible (in a Red Cross hospital in the Congo the decrease was 95%!)
  • lower malaria related death rates are to be expected in regions where AMPP is used
  • in schools, absenteeism can fall sharply (research at schools shows that where in a class 4 or 5 children were ill at home every day, that is now reduced to 0, or at most 1).
  • and because children are no longer missing classes, school results increase significantly. An always average scoring school suddenly belongs to the top schools in the region.

 

In these difficult corona times we need your financial support more than ever, so we can:

  1. support more children against malaria 
  2. do more and better research

Because ARHF is a volunteer organization (nobody receives a salary), virtually the entire budget directly benefits projects and people in Africa.

Our goal for this campaign is to raise at least € 25,000

For only 10 cents per child per year, our partners in Africa make PC malaria available in communities and schools. Raising € 25,000 can provide a healthy and prosperous future for 250,000 children!

 

Please help us NOW!

 

Read more Read less
from €25,000 (53%)
View all
STEUN het AMMA4KUKU project .... help ons na de brand weer herbouwen!   HOE? Lees onderstaande tekst en kijk de korte video ...     Wat is het amma4kuku project?  In het oosten van Congo woedt al decennialang een militair conflict. Onder deze moeilijke omstandigheden behandelen sinds 2009 teams van ARHF-vrijwilligers de traumas en ziekten waar de bevolking aan lijdt. Door het voortdurend oplaaiende geweld staat in de hoofdstad Goma ook de voedselvoorziening onder druk. Daarom beoogt het amma4kuku project (kuku = kip in Swahili) de bouw en exploitatie van een kleine kippenstal of -hok voor het lokaal produceren van voedsel – zowel kip, eieren als ook met behulp van kippenmest geteelde groenten. De meeste Afrikanen kunnen zich alleen zo nu en dan vlees veroorloven. Omdat kippenvlees hoogwaardige eiwitten bevat en het fokken van kippen eenvoudig is kan met het amma4kuku project honger en ondervoeding bestreden worden.   Hoe amma4kuku onze missie ondersteunt…… Vrijwilligers kunnen niet werken op een lege maag. Tevens willen we hen de kans bieden om te leren hoe op een duurzame wijze hennen te fokken. Daarnaast maakt een goed lopend project hen minder afhankelijkheid van externe financiële steun voor hun eigenlijke missie: (oorlogs)trauma en ziekte voorkomen en behandelen.   Maar het noodlot sloeg toe… Kort nadat het project van start was gegaan gebeurde er iets tragisch. Een verwoestende brand vernietigde het net gebouwde kippenhok en nam het leven van al onze kippen. Een flinke tegenvaller, maar we geven natuurlijk niet op! We hebben jouw hulp nodig om een veiliger hok te herbouwen en daarmee een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mensen in Goma. En nu gaan we herbouwen i.s.m. Wilde Ganzen .....  Om het kippenhok opnieuw op te bouwen en nieuwe kuikens, voedsel en apparatuur aan te schaffen, hebben we financiële steun nodig. Met jouw hulp kunnen wij ons doel bereiken! En nog mooier, Wilde Ganzen verdubbelt elke euro die jij doneert! Veel mensen hebben baat bij een nieuw kippenhok: Het biedt werk aan twee mensen die zorg dragen voor de kippen. Twintig vrouwen en mannen kunnen weer hennen doorverkopen op de lokale markt. De voedselzekerheid van de wijk wordt niet meer verstoord door rebellen. Lokale ARHF-vrijwilligers kunnen de kippenmest weer gebruiken voor de teelt van groenten naast het kippenhok. Met de winst worden gezondheidsdiensten bekostigd die ARHF-vrijwilligers gratis verlenen aan scholen, weeshuizen, kerken en klinieken. Wil jij ons steunen? Jouw steun is van onschatbare waarde om het amma4kuku project weer tot leven te brengen. Samen kunnen we een blijvende impact creëren op voedselzekerheid, werkgelegenheid en gezondheidsdiensten in Goma. Laten we de handen ineen slaan en streven naar een betere toekomst voor deze door oorlog geteisterde gemeenschap.   Doneer ajb vandaag nog en help, samen met Wilde Ganzen, om ons doel te bereiken!                    
View all
€20

Judith Staats Klassiek Homeopaat

27-11-2023 | 12:07 So very happy to donate to this very powerful organisation!