Steun het Afrika MALARIA Preventie Project (AMPP)

Help deze kinderen en verrijk je eigen leven!

 

Hoe? Lees onderstaande tekst en bekijk de VIDEO.

 

Waarom het ‘Afrika Malaria Preventie Project’ (AMPP)

Malaria wordt veroorzaakt door een parasiet en is de belangrijkste ziekte in Afrika bezuiden de Sahara. De ziekte maakt vooral slachtoffers onder jonge kinderen.

  • jaarlijks zijn er 230 miljoen gevallen van malaria [WHO 2019]
  • circa 410-duizend mensen overlijden jaarlijks aan malaria [WHO 2019]

 

Elke minuut sterft er een kind aan malaria.

Grotendeels als gevolg van malaria zal 1 op de 6 (!) Afrikaanse kinderen niet ouder worden dan 5 jaar. Kinderen missen regelmatig lessen door malaria, wat een negatief effect heeft op hun schoolprestaties en toekomstperspectief.


Helaas…

Bestaande medicijnen tegen malaria zijn duur. Omdat de malariaparasiet er resistent tegen wordt, werken ze vaak ook niet goed genoeg. De medicijnen kunnen ook bijwerkingen veroorzaken, soms zo erg dat het gebruik moet worden gestaakt.

Maar... daar kunnen we iets aan doen, met AMPP…. NU!

We werken intensief met een nieuwe manier om de behandeling en preventie van malaria te ondersteunen. Dit is zonder bijwerkingen en tegen zeer lage kosten – slechts 10 cent per kind per jaar!

Waarom vragen we uw hulp?

Sinds 2009 hebben we het effect van malariapreventie in verschillende Afrikaanse landen getest – in scholen, weeshuizen en kinderdagverblijven. De resultaten waren zo goed dat in 2013 het 'Africa Malaria Prevention Project' is gestart. Door samenwerking met scholen, ziekenhuizen et cetera ondersteunen we honderdduizenden kinderen en bestuderen we de resultaten.

In 2022 bereikten we bijna 700.000 kinderen en volwassenen – een mooie mijlpaal. Dat lijkt veel, maar het is nog maar een begin. Elke dag komen ongeveer 200 miljoen Afrikaanse kinderen in contact met malaria!

 

 

Onze doelen voor 2023 en 2024 zijn:

  1. een volgende mijlpaal bereiken door 1.000.000 kinderen en volwassenen te helpen
  2. en onze datacollectie naar malariapreventie verder uit te bouwen!

En dat betekent:

  • een sterke daling van ziekenhuisopnames voor malaria is mogelijk (in een Rode Kruisziekenhuis in Congo was de daling 95%!)
  • lagere malaria-gerelateerde sterftecijfers zijn te verwachten in regio's waar AMPP wordt gebruikt
  • op scholen kan het ziekteverzuim sterk dalen (onderzoek op scholen wijst uit dat waar in een klas 4 of 5 kinderen elke dag ziek thuis waren, dat nu is teruggebracht tot 0, of hoogstens 1)
  • en doordat kinderen geen lessen meer missen, stijgen de schoolresultaten aanzienlijk. Een altijd gemiddeld scorende school hoort ineens bij de topscholen in de regio.

 

 

In deze moeilijke tijden hebben we meer dan ooit financiële steun nodig, zodat we:

  1. meer kinderen beschermen tegen malaria
  2. meer en beter onderzoek kunnen doen

Omdat ARHF een vrijwilligersorganisatie is (niemand krijgt salaris), komt vrijwel het gehele budget direct ten goede aan projecten in Afrika.

Ons doel met deze campagne is om minimaal € 25.000 bijeen te brengen

Voor slechts 10 cent per kind per jaar stellen onze partners in Afrika PC Malaria beschikbaar in gemeenschappen en scholen. Het inzamelen van € 25.000 kan zorgen voor een gezonde en welvarende toekomst voor 250.000 kinderen!

Helpt u ons mee?

Lees meer Lees minder
van totaal € 25.000 (53%)
Bekijk alle
STEUN het AMMA4KUKU project .... help ons na de brand weer herbouwen!   HOE? Lees onderstaande tekst en kijk de korte video ...     Wat is het amma4kuku project?  In het oosten van Congo woedt al decennialang een militair conflict. Onder deze moeilijke omstandigheden behandelen sinds 2009 teams van ARHF-vrijwilligers de traumas en ziekten waar de bevolking aan lijdt. Door het voortdurend oplaaiende geweld staat in de hoofdstad Goma ook de voedselvoorziening onder druk. Daarom beoogt het amma4kuku project (kuku = kip in Swahili) de bouw en exploitatie van een kleine kippenstal of -hok voor het lokaal produceren van voedsel – zowel kip, eieren als ook met behulp van kippenmest geteelde groenten. De meeste Afrikanen kunnen zich alleen zo nu en dan vlees veroorloven. Omdat kippenvlees hoogwaardige eiwitten bevat en het fokken van kippen eenvoudig is kan met het amma4kuku project honger en ondervoeding bestreden worden.   Hoe amma4kuku onze missie ondersteunt…… Vrijwilligers kunnen niet werken op een lege maag. Tevens willen we hen de kans bieden om te leren hoe op een duurzame wijze hennen te fokken. Daarnaast maakt een goed lopend project hen minder afhankelijkheid van externe financiële steun voor hun eigenlijke missie: (oorlogs)trauma en ziekte voorkomen en behandelen.   Maar het noodlot sloeg toe… Kort nadat het project van start was gegaan gebeurde er iets tragisch. Een verwoestende brand vernietigde het net gebouwde kippenhok en nam het leven van al onze kippen. Een flinke tegenvaller, maar we geven natuurlijk niet op! We hebben jouw hulp nodig om een veiliger hok te herbouwen en daarmee een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mensen in Goma. En nu gaan we herbouwen i.s.m. Wilde Ganzen .....  Om het kippenhok opnieuw op te bouwen en nieuwe kuikens, voedsel en apparatuur aan te schaffen, hebben we financiële steun nodig. Met jouw hulp kunnen wij ons doel bereiken! En nog mooier, Wilde Ganzen verdubbelt elke euro die jij doneert! Veel mensen hebben baat bij een nieuw kippenhok: Het biedt werk aan twee mensen die zorg dragen voor de kippen. Twintig vrouwen en mannen kunnen weer hennen doorverkopen op de lokale markt. De voedselzekerheid van de wijk wordt niet meer verstoord door rebellen. Lokale ARHF-vrijwilligers kunnen de kippenmest weer gebruiken voor de teelt van groenten naast het kippenhok. Met de winst worden gezondheidsdiensten bekostigd die ARHF-vrijwilligers gratis verlenen aan scholen, weeshuizen, kerken en klinieken. Wil jij ons steunen? Jouw steun is van onschatbare waarde om het amma4kuku project weer tot leven te brengen. Samen kunnen we een blijvende impact creëren op voedselzekerheid, werkgelegenheid en gezondheidsdiensten in Goma. Laten we de handen ineen slaan en streven naar een betere toekomst voor deze door oorlog geteisterde gemeenschap.   Doneer ajb vandaag nog en help, samen met Wilde Ganzen, om ons doel te bereiken!                    
Bekijk alle
€ 20

Judith Staats Klassiek Homeopaat

27-11-2023 | 12:07 So very happy to donate to this very powerful organisation!