Amma4KuKu

STEUN het AMMA4KUKU project .... help ons na de brand weer herbouwen!

 

HOE? Lees onderstaande tekst en kijk de korte video ...

 

 

Wat is het amma4kuku project? 

In het oosten van Congo woedt al decennialang een militair conflict. Onder deze moeilijke omstandigheden behandelen sinds 2009 teams van ARHF-vrijwilligers de traumas en ziekten waar de bevolking aan lijdt.

Door het voortdurend oplaaiende geweld staat in de hoofdstad Goma ook de voedselvoorziening onder druk. Daarom beoogt het amma4kuku project (kuku = kip in Swahili) de bouw en exploitatie van een kleine kippenstal of -hok voor het lokaal produceren van voedsel – zowel kip, eieren als ook met behulp van kippenmest geteelde groenten.

De meeste Afrikanen kunnen zich alleen zo nu en dan vlees veroorloven. Omdat kippenvlees hoogwaardige eiwitten bevat en het fokken van kippen eenvoudig is kan met het amma4kuku project honger en ondervoeding bestreden worden.

 

Hoe amma4kuku onze missie ondersteunt……

Vrijwilligers kunnen niet werken op een lege maag. Tevens willen we hen de kans bieden om te leren hoe op een duurzame wijze hennen te fokken. Daarnaast maakt een goed lopend project hen minder afhankelijkheid van externe financiële steun voor hun eigenlijke missie: (oorlogs)trauma en ziekte voorkomen en behandelen.

 

Maar het noodlot sloeg toe…

Kort nadat het project van start was gegaan gebeurde er iets tragisch. Een verwoestende brand vernietigde het net gebouwde kippenhok en nam het leven van al onze kippen. Een flinke tegenvaller, maar we geven natuurlijk niet op! We hebben jouw hulp nodig om een veiliger hok te herbouwen en daarmee een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mensen in Goma.

En nu gaan we herbouwen i.s.m. Wilde Ganzen ..... 

Om het kippenhok opnieuw op te bouwen en nieuwe kuikens, voedsel en apparatuur aan te schaffen, hebben we financiële steun nodig. Met jouw hulp kunnen wij ons doel bereiken! En nog mooier, Wilde Ganzen verdubbelt elke euro die jij doneert!

Veel mensen hebben baat bij een nieuw kippenhok:

  • Het biedt werk aan twee mensen die zorg dragen voor de kippen.
  • Twintig vrouwen en mannen kunnen weer hennen doorverkopen op de lokale markt.
  • De voedselzekerheid van de wijk wordt niet meer verstoord door rebellen.
  • Lokale ARHF-vrijwilligers kunnen de kippenmest weer gebruiken voor de teelt van groenten naast het kippenhok.
  • Met de winst worden gezondheidsdiensten bekostigd die ARHF-vrijwilligers gratis verlenen aan scholen, weeshuizen, kerken en klinieken.

Wil jij ons steunen?

Jouw steun is van onschatbare waarde om het amma4kuku project weer tot leven te brengen.

Samen kunnen we een blijvende impact creëren op voedselzekerheid, werkgelegenheid en gezondheidsdiensten in Goma. Laten we de handen ineen slaan en streven naar een betere toekomst voor deze door oorlog geteisterde gemeenschap.

 

Doneer ajb vandaag nog en help, samen met Wilde Ganzen, om ons doel te bereiken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View all
€25 26-09-2023 | 15:57
€100 19-09-2023 | 16:26 Ik herb een eigen bedrijf gehad in de ontwikkelingssamenwerking en als zodanig heb ik een vestiging opgezet in Goma en ben daar minimaal 12 keer geweest. Ondanks alle ellende en tegenspoed was de bevolking daar altijd zeer positief ingesteld, vandaar
€20 19-09-2023 | 11:23 Mooi initiatief, een kleine moeite om mensen in moeilijke situaties te ondersteunen!
€50 17-09-2023 | 08:50
€50 16-09-2023 | 15:54